Logický přístup

Schopnost komunikovat se zdroji počítače poskytnutými pomocí identifikace, autentizace a autorizací.

Použito v metodice