Logický přístup

Schopnost komunikovat se zdroji počítače poskytnutými pomocí identifikace, autentizace a autorizací.


Logical Access

Ability to interact with computer resources granted using identification, authentication and authorization. 

Použito v metodice