LRA

Registrační orgán

Registrační orgán zodpovědný za místní komunitu.


LRA

Local Registration Authority

A Registration Authority with responsibility for a local community

Použito v metodice