Macro Virus

Počítačový virus napsaný ve stejném makro jazyce použitém pro softwarové aplikace, jako jsou textové procesory.


Macro Virus

A macro virus is defined as a computer virus written in the same macro language used for software applications, such as word processors.

Použito v metodice