Magnetická přeměna

Magnetické zobrazení zbývající informace na magnetickém médiu po vymazání média.


Magnetic Remanence

Magnetic representation of residual information remaining on a magnetic medium after the medium has been cleared.

Použito v metodice