Mailový přenosový server

Server elektronické pošty (e-mailu), který přenáší zprávy tak, aby nebyl místním uživatelem ani odesílatel, ani příjemce.


Mail Relay Server

An electronic mail (e-mail) server that relays messages so that neither the sender nor the recipient is a local user.

Použito v metodice