Malware

Software určený k infiltraci a poškození nebo zakázání počítačů. Zkrácená forma škodlivého softwaru.


Malware

Software intended to infiltrate and damage or disable computers. Shortened form of malicious software.

Použito v metodice