Manuální vzdálené přihlašování

Postup, kterým se vzdálené kryptografické zařízení opakuje elektronicky s konkrétními akcemi požadovanými operátorem přijímacího terminálu.

Použito v metodice