Manuální vzdálené přihlašování

Postup, kterým se vzdálené kryptografické zařízení opakuje elektronicky s konkrétními akcemi požadovanými operátorem přijímacího terminálu.


Manual Remote Rekeying

Procedure by which a distant crypto-equipment is rekeyed electronically, with specific actions required by the receiving terminal operator.

Použito v metodice