Mapování zásad

Uvědomujíc si, že pokud CA v jedné doméně ověřuje certifikační autoritu v jiné doméně, může určitá politika certifikátu v druhé doméně považovat orgán první domény za rovnocenný (ale nemusí nutně totožný ve všech ohledech) s určitým certifikátem v první doméně.


Policy Mapping

Recognizing that, when a CA in one domain certifies a CA in another domain, a particular certificate policy in the second domain may be considered by the authority of the first domain to be equivalent (but not necessarily identical in all respects) to a particular certificate policy in the first domain.

Použito v metodice