Masking

Počítačová technika zablokování zobrazení citlivých informací, jako jsou hesla, na terminálu počítače nebo v sestavě.


Masking

A computerized technique of blocking out the display of sensitive information, such as passwords, on a computer terminal or report.

Použito v metodice