Maskování

Když neoprávněný agent tvrdí identitu jiného agenta.


Masquerading

When an unauthorized agent claims the identity of another agent.

Použito v metodice