Materiál klíčové generace

Náhodná, pseudonáhodná čísla a kryptografické parametry používané při generování kryptografických klíčů.


Key Generation Material

Random numbers, pseudo-random numbers, and cryptographic parameters used in generating cryptographic keys.

Použito v metodice