Maximální přípustné prostoje

Množství času mise / podnikových procesů může být narušeno, aniž by došlo k významnému poškození organizace.


Maximum Tolerable Downtime

The amount of time mission/business processes can be disrupted without causing significant harm to the organization’s mission.

Použito v metodice