Maximální přípustné prostoje

Množství času mise / podnikových procesů může být narušeno, aniž by došlo k významnému poškození organizace.

Použito v metodice