Mechanismus ověřování

Mechanizmy založené na hardwaru nebo softwaru, které nutí uživatele prokázat svou totožnost předtím, než přistoupí k datům v zařízení.


Authentication Mechanism

Hardware-or software-based mechanisms that force users to prove their identity before accessing data on a device.

Použito v metodice