Mechanismus řízení přístupu

Zabezpečení (tj. Hardwarové a softwarové funkce, fyzické kontroly, provozní postupy, postupy řízení a jejich různé kombinace) určené k odhalování a odmítnutí neoprávněného přístupu a umožnění autorizovaného přístupu k informačnímu systému.


Access Control Mechanism

Security safeguards (i.e., hardware and software features, physical controls, operating procedures, management procedures, and various combinations of these) designed to detect and deny unauthorized access and permit authorized access to an information system.

Použito v metodice