Mechanismus útoku

Metoda použitá k doručení exploit. Pokud útočník osobně neprovádí útok, mechanismus útoku může zahrnovat užitečné zatížení nebo kontejner, který přináší využití k cíli.

Použito v metodice