Mechanismus útoku

Metoda použitá k doručení exploit. Pokud útočník osobně neprovádí útok, mechanismus útoku může zahrnovat užitečné zatížení nebo kontejner, který přináší využití k cíli.


Attack Mechanism

A method used to deliver the exploit. Unless the attacker is personally performing the attack, an attack mechanism may involve a payload, or container, that delivers the exploit to the target.

Použito v metodice