Mechanismy

Objekt hodnocení, který zahrnuje specifické položky týkající se ochrany (např. hardware, software nebo firmware) používané v rámci nebo na hranici informačního systému.


Mechanisms

An assessment object that includes specific protection-related items (e.g., hardware, software, or firmware) employed within or at the boundary of an information system.

Použito v metodice