Media

Fyzická zařízení nebo psací plochy zahrnující magnetické pásky, optické disky, magnetické disky, paměťové čipy pro rozsáhlou škálovatelnost (LSI) a výtisky (s výjimkou zobrazovacích médií), na které jsou informace zaznamenávány, ukládány nebo tisknuty v rámci informací systém.


Media

Physical devices or writing surfaces including but not limited to magnetic tapes, optical disks, magnetic disks, Large Scale Integration (LSI) memory chips, and printouts (but not including display media) onto which information is recorded, stored, or printed within an information system.

Použito v metodice