Měkké selhání

Selektivní ukončení postiženého nepodstatného zpracování, pokud je zjištěno, že chyba hardware nebo software je bezprostřední.


Fail Soft

Selective termination of affected nonessential processing when hardware or software failure is determined to be imminent.

Použito v metodice