Menší aplikace

Aplikace, jiná než hlavní aplikace, která vyžaduje pozornost k zabezpečení z důvodu rizika a rozsahu škod způsobených ztrátou, nesprávným použitím nebo neoprávněným přístupem k informacím obsaženým v aplikaci nebo jejich změnou. Drobné aplikace jsou typicky zahrnuty jako součást systému obecné podpory.

Použito v metodice