Menší aplikace

Aplikace, jiná než hlavní aplikace, která vyžaduje pozornost k zabezpečení z důvodu rizika a rozsahu škod způsobených ztrátou, nesprávným použitím nebo neoprávněným přístupem k informacím obsaženým v aplikaci nebo jejich změnou. Drobné aplikace jsou typicky zahrnuty jako součást systému obecné podpory.


Minor Application

An application, other than a major application, that requires attention to security due to the risk and magnitude of harm resulting from the loss, misuse, or unauthorized access to or modification of the information in the application. Minor applications are typically included as part of a general support system.

Použito v metodice