Měření logické úplnosti

Prostředky pro posouzení účinnosti a míry, v jaké soubor mechanismů zabezpečení a kontroly přístupu splňuje bezpečnostní specifikace.


Logical Completeness Measure

Means for assessing the effectiveness and degree to which a set of security and access control mechanisms meets security specifications.

Použito v metodice