Metoda hodnocení

Jeden ze tří typů akcí (tj. zkoumání, pohovor, test) přijatých hodnotiteli při získávání důkazů během hodnocení.

Použito v metodice