Metoda hodnocení

Jeden ze tří typů akcí (tj. zkoumání, pohovor, test) přijatých hodnotiteli při získávání důkazů během hodnocení.


Assessment Method

One of three types of actions (i.e., examine, interview, test) taken by assessors in obtaining evidence during an assessment.

Použito v metodice