Metodika hodnocení rizik

Proces hodnocení rizika spolu s rizikovým modelem, přístupem k hodnocení a analýzou.


Risk Assessment Methodology

A risk assessment process, together with a risk model, assessment approach, and analysis approach.

Použito v metodice