Metrics

Nástroje určené k usnadnění rozhodování a zlepšení výkonu a odpovědnosti prostřednictvím shromažďování, analýzy a vykazování relevantních údajů týkajících se výkonu.


Metrics

Tools designed to facilitate decision-making and improve performance and accountability through collection, analysis, and reporting of relevant performance-related data.

Použito v metodice