MGC

Klient správy

Konfigurace uzlu klienta, který umožňuje externímu provoznímu manažerovi KMI řídit produkty a služby KMI buď.

1) Přístup k PRSN.

2) Vykonávat lokálně poskytované schopnosti. MGC se skládá z klientské platformy a pokročilého klíčového procesoru (AKP).


MGC

Management Client

A configuration of a client node that enables a KMI external operational manager to manage KMI products and services by either:

1) Accessing a PRSN.

2) Exercising locally provided capabilities. An MGC consists of a client platform and an advanced key processor (AKP).

Použito v metodice