MIME

Poskytuje kryptografické bezpečnostní služby pro elektronické aplikace pro zasílání zpráv: autentizace, integritu zpráv a non-repudiation of origin (s použitím digitálních podpisů) a ochranu soukromí a dat (pomocí šifrování), které poskytují konzistentní způsob odesílání a přijímání dat MIME.


MIME

Provides cryptographic security services for electronic messaging applications: authentication, message integrity and non-repudiation of origin (using digital signatures) and privacy and data security (using encryption) to provide a consistent way to send and receive MIME data.

Použito v metodice