Minimalistická kryptografie

Kryptografie, která může být implementována na zařízeních s velmi omezenými paměťovými a výpočetními schopnostmi, jako jsou značky RFID.


Minimalist Cryptography

Cryptography that can be implemented on devices with very limited memory and computing capabilities, such as RFID tags.

Použito v metodice