Minimalistická kryptografie

Kryptografie, která může být implementována na zařízeních s velmi omezenými paměťovými a výpočetními schopnostmi, jako jsou značky RFID.

Použito v metodice