Mírný dopad

Mírný dopad "znamená, že jednotlivec zaznamenal významný zdravotní nebo bezpečnostní důsledek, porušování práv nebo porušení kvality života, nebo že tyto důsledky se pravděpodobně vyskytnou v blízké budoucnosti.

Použito v metodice