Mírný dopad

Mírný dopad "znamená, že jednotlivec zaznamenal významný zdravotní nebo bezpečnostní důsledek, porušování práv nebo porušení kvality života, nebo že tyto důsledky se pravděpodobně vyskytnou v blízké budoucnosti.


Moderate Impact

Moderate Impact” means an individual has experienced a significant health or safety consequence, a violation of rights or infringement on quality of life, or that these consequences may likely occur in the near future.

Použito v metodice