Místní organizace

Organizace odpovědná za generování a podepisování certifikátů uživatelů v prostředí s povoleným rozhraním PKI.


Local Authority

Organization responsible for generating and signing user certificates in a PKI-enabled environment.


Použito v metodice