MitM

Útočník ve prostřed

Útok na ověřovacího protokol běhu, ve kterém útočník se umístí sám mezi navrhovatelem a ověřovatele, aby mohl zachytit a změnit údaje cestující mezi nimi.


MitM

Man-in-the-middle Attack

An attack on the authentication protocol run in which the Attacker positions himself in between the Claimant and Verifier so that he can intercept and alter data traveling between them.

Použito v metodice