MLS

Víceúrovňová bezpečnost

Koncepce zpracování informací s různými klasifikacemi a kategoriemi, která zároveň umožňuje přístup uživatelů s různými bezpečnostními oprávněními a odmítá přístup k uživatelům, kteří nemají oprávnění.


MLS

Multilevel Security

Concept of processing information with different classifications and categories that simultaneously permits access by users with different security clearances and denies access to users who lack authorization.

Použito v metodice