Mobile Software Agent

Programy, které jsou zaměřeny na cíl a jsou schopné pozastavit jejich provádění na jedné platformě a přesunout se na jinou platformu, kde se obnovují.


Mobile Software Agent

Programs that are goal-directed and capable of suspending their execution on one platform and moving to another platform where they resume execution.

Použito v metodice