Mobilní kód

Softwarové programy nebo části programů získané ze vzdálených informačních systémů, přenášené v síti a prováděné v místním informačním systému bez výslovné instalace nebo provedení ze strany příjemce.

Použito v metodice