Mobilní kód

Softwarové programy nebo části programů získané ze vzdálených informačních systémů, přenášené v síti a prováděné v místním informačním systému bez výslovné instalace nebo provedení ze strany příjemce.


Mobile Code

Software programs or parts of programs obtained from remote information systems, transmitted across a network, and executed on a local information system without explicit installation or execution by the recipient.

Použito v metodice