Model rizika

Klíčovou složkou metodiky hodnocení rizik (vedle přístupu k hodnocení a přístupu k analýze), která definuje klíčové termíny a posuzovatelné rizikové faktory.

Použito v metodice