Model rizika

Klíčovou složkou metodiky hodnocení rizik (vedle přístupu k hodnocení a přístupu k analýze), která definuje klíčové termíny a posuzovatelné rizikové faktory.


Risk Model

A key component of a risk assessment methodology (in addition to assessment approach and analysis approach) that defines key terms and assessable risk factors.

Použito v metodice