Modifikace bezpečnostních zařízení informačních systémů

Změna libovolného hardwaru, firmwaru, softwaru nebo jeho části v rámci řízení konfigurace NSA. Existují tři třídy modifikací: povinné (zahrnující bezpečnost člověka), volitelná / speciální změna mise. a opravy.

Tyto třídy se vztahují na prvky, podsestavy, zařízení, systémy a softwarové balíčky, které vykonávají funkce, jako je generování klíčů, distribuce klíčů, šifrování zpráv, dešifrování, ověřování nebo mechanismy nezbytné k uspokojení bezpečnostní politiky, označování, identifikace nebo odpovědnosti.


Information Systems Security Equipment Modification

Modification of any fielded hardware, firmware, software, or portion thereof, under NSA configuration control. There are three classes of modifications: mandatory (to include human safety); optional/special mission modifications; and repair actions.

These classes apply to elements, subassemblies, equipment, systems, and software packages performing functions such as key generation, key distribution, message encryption, decryption, authentication, or those mechanisms necessary to satisfy security policy, labeling, identification, or accountability.

Použito v metodice