Monitorování hrozby

Analýza, hodnocení a kontrola auditních záznamů a dalších informací shromážděných za účelem vyhledávání systémových událostí, které mohou představovat porušení bezpečnosti systému.


Threat Monitoring

Analysis, assessment, and review of audit trails and other information collected for the purpose of searching out system events that may constitute violations of system security.

Použito v metodice