Monitorování rizik

Udržování trvalého povědomí o rizikovém prostředí organizace, programu řízení rizik a souvisejících činnostech na podporu rozhodnutí o rizicích.


Risk Monitoring

Maintaining ongoing awareness of an organization’s risk environment, risk management program, and associated activities to support risk decisions.

Použito v metodice