Monitorování stavu

Monitorování metrik zabezpečení informací definovaných organizací v strategii ISCM pro zabezpečení informací.


Status Monitoring

Monitoring the information security metrics defined by the organization in the information security ISCM strategy.

Použito v metodice