Monitorování stavu

Monitorování metrik zabezpečení informací definovaných organizací v strategii ISCM pro zabezpečení informací.

Použito v metodice