Most

Zařízení pro vrstvu datového spojení vyvinuté počátkem 80. let pro připojení lokálních sítí (LAN) nebo vytvoření dvou samostatných síťových segmentů sítě LAN (WAN) nebo síťových segmentů (WAN) z jednoho segmentu ke snížení kolizních domén.

Použito v metodice