Most

Zařízení pro vrstvu datového spojení vyvinuté počátkem 80. let pro připojení lokálních sítí (LAN) nebo vytvoření dvou samostatných síťových segmentů sítě LAN (WAN) nebo síťových segmentů (WAN) z jednoho segmentu ke snížení kolizních domén.


Bridge

Data link layer device developed in the early 1980s to connect local area networks (LANs) or create two separate LAN or wide area network (WAN) network segments from a single segment to reduce collision domains .

Použito v metodice