MOU/A

Memorandum o porozumění / dohoda

Dokument založený mezi dvěma nebo více stranami s cílem definovat jejich příslušné povinnosti při plnění konkrétního cíle nebo poslání. V této příručce definuje MOU/A odpovědnost dvou nebo více organizací při vytváření, provozu a zabezpečení propojení systémů.

Použito v metodice