MSL

Více úrovní zabezpečení

Schopnost informačního systému, který je důvěryhodný, obsahující udržení oddělení zdrojů (zejména uložených dat) různých bezpečnostních domén.


MSL

Multiple Security Levels

Capability of an information system that is trusted to contain, and maintain separation between, resources (particularly stored data) of different security domains.

Použito v metodice