Multi-Hop problém

Bezpečnostní rizika vyplývající z agenta mobilního softwaru, který navštěvuje několik platforem.


Multi-Hop Problem

The security risks resulting from a mobile software agent visiting several platforms.

Použito v metodice