Multi-uvolnitelné

Charakteristickou vlastností informační domény, kde mechanismy kontroly přístupu vynucují šíření informací založených na zásadách oprávněnými uživateli v rámci informační oblasti.


Multi-Releasable

A characteristic of an information domain where access control mechanisms enforce policy-based release of information to authorized users within the information domain.

Použito v metodice