Multifaktorová autentizace

Kombinace více než jedné metody ověření, jako je token a heslo (nebo osobní identifikační číslo [PIN] nebo token a biometrické zařízení).


Multifactor Authentication

A combination of more than one authentication method, such as token and password (or personal identification number [PIN] or token and biometric device).

Použito v metodice