NAC

Network Access Control

Funkce poskytovaná některými bránami firewall, která umožňuje přístup založený na pověření uživatele a výsledky zdravotních kontrol prováděných na zařízení klienta na dálku.


NAC

Network Access Control

A feature provided by some firewalls that allows access based on a user’s credentials and the results of health checks performed on the telework client device.

Použito v metodice