Nadřazení

Naplánovaná nebo neplánovaná výměna materiálu COMSEC s jinou edicí.


Supersession

Scheduled or unscheduled replacement of COMSEC material with a different edition.

Použito v metodice