Náhradní přístup

Spojení je vztah mezi dvěma organizacemi / stranami, který umožňuje organizaci pracovat jako náhradní osoba pro poskytovatele (jednotlivce nebo organizace) v systému CMS, který poskytovatel schválil. Náhradní společnost ve spojení má přístup k určeným systémům v zastoupení poskytovatele.


Surrogate Access

A connection is a relationship between two organizations/parties that allows an organization to work as a surrogate for a provider (Individual or Organization) in the CMS system(s) the provider approves. ... The Surrogate in the Connection is allowed to access the designated systems on the Provider's behalf.

Použito v metodice