Náhradní přístup

Spojení je vztah mezi dvěma organizacemi / stranami, který umožňuje organizaci pracovat jako náhradní osoba pro poskytovatele (jednotlivce nebo organizace) v systému CMS, který poskytovatel schválil. Náhradní společnost ve spojení má přístup k určeným systémům v zastoupení poskytovatele.

Použito v metodice