Náležitá péče

Provádění těch akcí, které jsou obecně považovány za obezřetné, odpovědné a nezbytné pro důkladné a objektivní vyšetřování, přezkum a nebo analýzu.


Due Diligence

The performance of those actions that are generally regarded as prudent, responsible and necessary to conduct a thorough and objective investigation, review and/or analysis.

Použito v metodice