Náležitá péče

Provádění těch akcí, které jsou obecně považovány za obezřetné, odpovědné a nezbytné pro důkladné a objektivní vyšetřování, přezkum a nebo analýzu.

Použito v metodice