Napsat blokování

Zařízení, která umožňuje získávání informací na jednotce, aniž by vznikla možnost náhodného poškození měniče.


Write Blocker

A devices that allows the acquisition of information on a drive without creating the possibility of accidentally damaging the drive.

Použito v metodice