Napsat ochranu

Použití hardwaru nebo softwaru k zabránění přepsání nebo vymazání dat.


Write Protect

The use of hardware or software to prevent data to be overwritten or deleted.

Použito v metodice