Narušení

Neplánovaná událost, která způsobuje, že obecný systém nebo hlavní aplikace budou nepoužitelné po nepřijatelnou dobu (např. menší nebo delší výpadek elektrické energie, rozšířená nedostupná síť nebo poškození nebo zničení zařízení nebo zařízení).

Použito v metodice