Narušení

Neplánovaná událost, která způsobuje, že obecný systém nebo hlavní aplikace budou nepoužitelné po nepřijatelnou dobu (např. menší nebo delší výpadek elektrické energie, rozšířená nedostupná síť nebo poškození nebo zničení zařízení nebo zařízení).


Disruption

An unplanned event that causes the general system or major application to be inoperable for an unacceptable length of time (e.g., minor or extended power outage, extended unavailable network, or equipment or facility damage or destruction).

Použito v metodice